Reactie vakbonden op stappenplan vernieuwing pensioenstelsel

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben teleurgesteld gereageerd op de brief van het kabinet, waarin aan de hand van een 10-puntenplan wordt geschetst hoe het kabinet tot een pensioenstelsel wil komen.

 

In een gezamenlijke brief constateren de vakbonden dat volledig voorbijgegaan wordt aan de zorgen van werkenden en gepensioneerden.

Er wordt geen aandacht besteed aan dreigende pensioenkortingen wegens de ‘slechte’ financiële positie van pensioenfondsen.

Voor honderdduizenden mensen met zwaar werk, in ploegendiensten en in hoog-risicoberoepen is nog steeds niets geregeld. Deze mensen halen nu al nauwelijks gezond AOW-leeftijd, laat staan de pensioenleeftijd in hun pensioenregeling.  

 

Een belangrijk item van de vakbonden bij het mislukken van het pensioenakkoord was het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar. Inmiddels is de AOW-leeftijd gestegen naar 66 jaar en 4 maanden (2019), terwijl in de brief van het kabinet slechts wordt aangegeven nader te gaan onderzoeken wat een verstandige verhoging van de AOW-leeftijd is als de levensverwachting verder stijgt en in hoeverre de één op één koppeling houdbaar is. Die één op één koppeling ziet op 1 maand langer doorwerken als de levensverwachting met 1 jaar toeneemt.

 

Volgens de bonden komt er géén beter nieuw pensioencontract met de doelstelling van een goed pensioen en een beter indexatieperspectief, maar worden pensioenfondsen in de richting van individuele potjes gedwongen, waarbij de solidariteit tussen generaties verbroken. In één klap wordt de doorsneepremie afgeschaft, zonder compensatie.

In de slot paragraaf van hun brief geven de vakbonden FNV, CNV en VCP wat er op korte termijn moet gebeuren.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel