Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Reactie vragen Eerlijk Pensioenlabel

Minister Koolmees van SZW heeft op 16 april jl. mede namens zijn collega’s van Financiën en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vragen beantwoord over het Eerlijk Pensioenlabel.

 

De vragen waren op 15 maart 2019 ingezonden door de Tweede Kamerleden Smeulders en Snels (GroenLinks).

 

Het Eerlijk Pensioenlabel heeft het beleggingsbeleid van 10 pensioenfondsen onderzocht. Daarbij werden de fondsen beoordeeld op 15 duurzaamheidsthema’s waaronder mensenrechten, wapens, klimaat en dierenwelzijn.

Uit de scorelijst van de 10 onderzochte pensioenfondsen blijkt dat van de 150 potentiële voldoendes daadwerkelijk slecht 7 voldoendes zijn behaald, waarvan de meeste op het gebied van Transparantie en Verantwoording.

 

De minister spreekt zich echter niet uit over de gehanteerde onderzoeksmethode en onthoudt zich van commentaar over de uitkomsten van het onderzoek. Dat is niet aan de overheid.

 

Wel geeft de minister aan dat in de Pensioenwet is verankerd dat pensioenfondsen moeten vermelden op welke wijze in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. Daarnaast is in de code pensioenfondsen afgesproken dat het bestuur van een pensioenfonds ervoor moet zorgen dat er draagvlak is voor de keuzes over verantwoord beleggen. Bovendien is samen met Niet-Gouvernementele Organisaties (NGO’s), vakbonden en pensioenfondsen het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen pensioenfondsen (IMVB-convenant) opgesteld.

Deze inspanningen moeten ertoe leiden tot dat het beleggingsbeleid van pensioenfondsen resulteert in een zo goed mogelijk pensioenresultaat voor deelnemers en pensioengerechtigden, waarbij tevens rekening wordt gehouden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. 

 

Vooralsnog ziet hij en zijn collega‘s geen aanleiding tot aanvullende gesprekken met de pensioensector.

 

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships