Rechtbank Gelderland: Geen lucratief belang, verlies derhalve niet aftrekbaar

Belanghebbende is in 2014 werkzaam als CFO bij een onderneming waarvan E B.V. de tophoudstervennootschap is. Belanghebbende heeft in 2014 certificaten van gewone aandelen in E B.V. gekocht. Hij heeft hiervoor € 630.000 betaald. In december 2014 is de waarde van de certificaten gedaald naar € 1. Belanghebbende heeft het verlies van 629.999 aangemerkt als negatieve inkomsten uit een lucratief belang.

 

In geschil is of de door belanghebbende gehouden certificaten een aparte soort zijn, die achtergesteld is, waardoor de certificaten een lucratief belang in de zin van artikel 3.92b Wet IB 2001 zijn.

 

Rechtbank Gelderland stelt vast dat belanghebbende moet bewijzen dat er sprake is van soortaandelen. Belanghebbende heeft daartoe aangevoerd dat als gevolg van de aan zijn certificaten verbonden bijzondere rechten – een exit clausule die tot uitkering kan leiden zelfs als de onderneming niet wordt verkocht en een anti-verwateringsclausule ter bescherming van zijn belang – deze fiscaalrechtelijk als een aparte soort moeten worden aangemerkt.

De rechtbank is van oordeel dat geen sprake is van soortaandelen. De waarde en prijs van de certificaten van belanghebbende is gelijk aan die van de andere gewone certificaathouders. Al deze certificaten delen ook op dezelfde manier in de overwinst. Het verlies is niet aftrekbaar.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel