Rechtbank Gelderland: Verkoopwinst percelen is resultaat uit overige werkzaamheden

Belanghebbende heeft twee percelen met winst verkocht. Bij het vaststellen van de aanslag inkomstenbelasting heeft de inspecteur een bedrag van € 591.730,– als resultaat uit overige werkzaamheden aangemerkt.

 

Volgens Rechtbank Gelderland leidt het uitponden van onroerende zaken niet zonder meer tot belastbare inkomsten. Daarvan is wel sprake als de uitponding gepaard gaat met werkzaamheden die naar hun aard en omvang onmiskenbaar zijn gericht op het behalen van – redelijkerwijs te verwachten – voordelen die het bij normaal actief vermogensbeheer te verwachten rendement te boven gaan. 

 

De rechtbank overweegt dat belanghebbende een overeenkomst met als doel de verkoop van de percelen heeft gesloten. Het doorgaan van de koop was afhankelijk van de wijziging van de bestemming van de percelen in wonen. Uit de stukken volgt dat belanghebbende daarbij betrokken is geweest. Belanghebbende had daarbij wel degelijk en financieel belang. De koopprijs is overeengekomen onder de voorwaarde dat de bestemmingswijziging zou plaatsvinden.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat sprake is van meer dan normaal actief vermogensbeheer door belanghebbende, terwijl de werkzaamheden van belanghebbende hebben bijgedragen aan de waardestijging van de percelen. Er is dus sprake van een werkzaamheid in de zin van artikel 3.91 Wet IB 2001.

 

 

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel