Rechtbank Limburg: Een onder uitsluiting verkregen erfenis leidt niet tot een vergoedingsrecht

Rechtbank Limburg heeft op 15 mei 2019 uitspraak gedaan of een onder uitsluiting verkregen erfenis tot een vergoedingsrecht leidt

Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Zij gaan scheiden. Zij hebben onder andere een geschil over een erfenis, die de vrouw tijdens het huwelijk onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen van haar vader. De erfenis is altijd op de privérekening van de vrouw blijven staan.

De vrouw heeft gesteld dat partijen hebben geleefd van de erfenis. De vrouw is daarom van mening dat zij een reprise op de gemeenschap heeft, ongeacht de aard van de bestedingen, ongeacht of partijen een vergoedingsrecht uitdrukkelijk zijn overeengekomen en ongeacht wat er nog over is van de erfenis. De vrouw heeft verder gesteld dat met de erfenis een werktuigloods voor € 40.000 is gekocht.

 

Rechtbank Limburg stelt vast dat niet in geschil is dat de vrouw de erfenis grotendeels heeft aangewend om de kosten van de huishouding te voldoen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de vrouw in zoverre geen vergoedingsrecht heeft. Zij heeft met haar privévermogen een bijdrage geleverd aan de kosten van de huishouding toen er onvoldoenden inkomsten waren (artikel 1:84 BW).

De vrouw heeft volgens de rechtbank wel aangetoond dat zij privévermogen heeft geïnvesteerd in het gemeenschappelijk vermogen. Zij heeft derhalve hierdoor een vordering op de gemeenschap van € 40.000.