Rechtbank Limburg: Een onder uitsluiting verkregen erfenis leidt niet tot een vergoedingsrecht

Partijen zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Zij gaan scheiden. Zij hebben onder andere een geschil over een erfenis, die de vrouw tijdens het huwelijk onder uitsluitingsclausule heeft ontvangen van haar vader. De erfenis is altijd op de privérekening van de vrouw blijven staan.

De vrouw heeft gesteld dat partijen hebben geleefd van de erfenis. De vrouw is daarom van mening dat zij een reprise op de gemeenschap heeft, ongeacht de aard van de bestedingen, ongeacht of partijen een vergoedingsrecht uitdrukkelijk zijn overeengekomen en ongeacht wat er nog over is van de erfenis. De vrouw heeft verder gesteld dat met de erfenis een werktuigloods voor € 40.000 is gekocht.

 

Rechtbank Limburg stelt vast dat niet in geschil is dat de vrouw de erfenis grotendeels heeft aangewend om de kosten van de huishouding te voldoen. De rechtbank is dan ook van oordeel dat de vrouw in zoverre geen vergoedingsrecht heeft. Zij heeft met haar privévermogen een bijdrage geleverd aan de kosten van de huishouding toen er onvoldoenden inkomsten waren (artikel 1:84 BW).

De vrouw heeft volgens de rechtbank wel aangetoond dat zij privévermogen heeft geïnvesteerd in het gemeenschappelijk vermogen. Zij heeft derhalve hierdoor een vordering op de gemeenschap van € 40.000.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel