Rechtbank Noord-Nederland: Aangaan maatschap is geen schijnhandeling

 

 

Rechtbank Noord-Nederland heeft uitspraak gedaan in twee vergelijkbare zaken, waarin een belanghebbende een maatschap met verschillende familieleden opricht.

 

Volgens de inspecteur mist de maatschap elke realiteit aangezien belanghebbende een lange periode aan vermogensbeheer heeft gedaan. In dat licht bezien is het volgens de inspecteur hoogst opmerkelijk dat belanghebbende op hoge leeftijd (80 jaar respectievelijk 92 jaar) is toegetreden tot een maatschap. De inspecteur corrigeert de door belanghebbende te betalen inkomstenbelasting.

 

Naar het oordeel van de rechtbank is niet aannemelijk geworden dat de rechtshandelingen - waaronder het aangaan van de maatschap en de inbreng van het gebruik en genot van de onroerende zaken - niet stroken met de werkelijke bedoeling van de maten. De enkele omstandigheid dat belanghebbende in de toekomst mogelijk gebruik zal maken van bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de schenk- en/of erfbelasting, maakt - anders dan de inspecteur heeft aangevoerd - niet dat de wil van belanghebbende (uitsluitend) was gericht op het behalen van (incidenteel) fiscaal voordeel. De rechtbank wijst erop dat de gevolgen van de hiervoor bedoelde rechtshandelingen voor de inkomstenbelasting permanent zijn en niet slechts incidenteel. Aangezien het in deze procedures om de inkomstenbelasting en niet om de schenk- en/of erfbelasting gaat, heeft de inspecteur volgens de rechtbank ongelijk.