Rechtbank Noord-Nederland: Beroep op tijdelijke verruimde schenkvrijstelling is niet mogelijk

Rechtbank Noord-Nederland heeft op 13 november 2018 (publicatie 14 mei 2019) uitspraak gedaan of voor een in 2014 ontvangen schenking beroep kan worden gedaan op de eenmalige verruimde vrijstelling schenkbelasting voor schenking van een eigen woning.

Belanghebbende heeft in 2014 een schenking van € 20.390 ontvangen en deze gebruikt voor de aflossing van haar hypotheek. Op 18 november 2013 heeft belanghebbende echter ook al een bedrag ontvangen van € 20.300. Voor deze schenking heeft belanghebbende een beroep gedaan op de eenmalige verruimde vrijstelling schenkbelasting voor schenking van een eigen woning. Deze vrijstelling is door de inspecteur toegekend. 

 

In geschil is of de inspecteur terecht het beroep van belanghebbende voor toepassing van de in artikel 33a SW (tekst 2014) opgenomen tijdelijke verruimde vrijstelling op de in 2014 ontvangen schenking niet heeft gehonoreerd.

 

Volgens Rechtbank Noord-Nederland staat in de wettekst expliciet dat de verruimde vrijstelling geldt ‘voor één kalenderjaar’. Dat de vrijstelling voor meerdere jaren zou gelden kan de rechtbank ook niet herleiden uit de parlementaire geschiedenis bij de totstandkoming van de tijdelijk verruimde vrijstelling schenkbelasting, zoals die gold van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014. Bovendien hebben Hof Amsterdam (ECLI:NL:GHAMS:2018:3292) en Hof Den Haag (ECLI:NL:GHDHA:2017:1521), eerder al beslist dat een begiftigde van de verruimde schenkingsvrijstelling slechts in één kalenderjaar gebruik kan maken.

 

Belanghebbende mag derhalve de verruimde vrijstelling schenkbelasting niet toepassen voor de in 2014 ontvangen schenking.