Rechtbank Overijssel: Transitievergoeding is geen bijzonder inkomen.

Transitievergoeding is geen bijzonder inkomen.

Belanghebbende ontvangt in 2016 een transitievergoeding vanwege het beëindigen van een dienstverband. Hierdoor herziet de Belastingdienst Toeslagen de eerder toegekende voorschotten zorgtoeslag en huurtoeslag. In 2018 zijn de toeslagen definitief vastgesteld. Belanghebbende verzoekt de Belastingdienst Toeslagen de transitievergoeding uit 2016 als een nabetaling van inkomsten over eerdere jaren en daarmee als bijzonder inkomen aan te merken, zodat de transitievergoeding voor de berekening van de huurtoeslag voor dat jaar buiten beschouwing wordt gelaten.

Rechtbank Overijssel oordeelt dat de transitievergoeding niet kan worden aangemerkt als een nabetaling van inkomsten over eerdere jaren. De transitievergoeding kan dan ook bij de bepaling van de draagkracht voor de huurtoeslag voor 2016 niet buiten beschouwing worden gelaten. De rechtbank merkt vervolgens nog wel op dat er begrip voor is dat belanghebbende het als onrechtvaardig ervaart dat uiteindelijk meer van hem wordt teruggevorderd dan hij netto overhoudt, maar dat een aanpassing van de Awir een taak van de wetgever is.