Rechtbank past geen afwijkend vereveningspercentage toe

Recentelijk heeft Rechtbank Den Haag zich uitgelaten over de vraag of zij een afwijkend vereveningspercentage moet toepassen. Wat was er hier aan de hand?

Vrouw verzoekt om echtscheiding en vordert daarbij partneralimentatie en vaststelling van de verdeling van de huwelijksgemeenschap. De man dient een aantal zelfstandige verzoeken in, waaronder het verzoek om bij de bepaling van de verevening van de door de man tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen een verhouding van 70% voor de man en 30% voor de vrouw toe te passen.

 

Hij is van mening dat een verdeling bij helfte (artikel 1:155 BW en Wet VPS) onredelijk in zijn geval, vanwege het grievende gedrag van de vrouw. Daarnaast heeft de vrouw erkend dat ze al ongeveer 10 jaar met de gedachte heeft gespeeld om de man te verlaten, terwijl juist in deze periode een aanzienlijke pensioenopbouw heeft plaatsgevonden.

 

Om die reden acht de man een verdeling van 70/30 redelijk en verzoekt op grond van artikel 827 eerste lid sub f om de verdeling op die wijze te laten plaatsvinden. De vrouw wenst geen afwijkende verdeling. Volgens haar is daar geen grondslag voor.

 

De rechtbank maakt ook korte metten met dit verzoek met de volgende onderbouwing. Op grond van artikel 2 Wet VPS heeft de vrouw recht op verevening, hetgeen inhoudt dat zij recht heeft op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. Partijen hebben dit recht niet uitgesloten en de vrouw wenst niet van de wettelijke verdeling af te wijken. Derhalve bestaat geen wettelijke grond om van die verdeling af te wijken. Het verzoek van de man wordt dan ook afgewezen.

 

Rechtbank Den Haag, 22 juni 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:8197

Linda Evers
Over Linda

Mr. Linda Evers MPLA is sinds 2004 werkzaam als advocaat bij Gommer & Partners, daarvoor was zij werkzaam bij diverse verzekeraars en pensioenfondsen als pensioenjurist. Zij is lid van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen, treedt regelmatig op als docent en publiceert in [...]

Bekijk profiel