Rechtbank Rotterdam: Verzekeraar schendt zorgplicht bij afkoop spaarpolis minderjarige dochter.

Verzekeraar schendt zorgplicht bij afkoop spaarpolis minderjarige dochter.

Een ongeneeslijke zieke vader doet bij de verzekeringsmaatschappij het verzoek tot afkoop van een spaarpolis die op naam van zijn dan nog minderjarige dochter staat. De verzekeringsmaatschappij kent het verzoek toe. Kort hierna overlijdt de vader. De dochter is dan net 18 jaar geworden.

Zij eist dat de verzekeraar veroordeeld wordt om een schadevergoeding aan haar te betalen. Zij stelt dat de verzekeringsmaatschappij tekort is geschoten in de op haar rustende zorgplicht jegens haar.

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat de verzekeringsmaatschappij door zonder machtiging van de kantonrechter de afkoopwaarde uit te keren op de rekening van de vader en niet op de rekening van de dochter, de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden. Immers, het aan de dochter toekomende bedrag viel door de afkoop en de uitbetaling daarvan in het vermogen van de vader en niet (meer) in het vermogen van de dochter. De verzekeringsmaatschappij heeft hiermee, wetende van de ongeneeslijke ziekte van de vader, het risico in het leven geroepen dat de afkoopwaarde in de nalatenschap van de vader zou verdwijnen, wat ook is gebeurd.