Rechtbank Zeeland-West-Brabant: Ab-houder is ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’

Belanghebbende woont in België in een eigen woning. Hij ontvangt dividend en gebruikelijk loon van een in Nederland gevestigde bv waarin hij een aanmerkelijk belang heeft. In Nederland is dividendbelasting ingehouden en in België is het nettodividend belast met federale belasting.

 

In geschil is of belanghebbende een aftrekpost eigen woning in aftrek kan brengen omdat hij een ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ is als bedoeld in artikel 7.8 lid 6 dan wel lid 8 Wet IB 2001. De inspecteur stelt dat dit niet het geval is, omdat Nederland op grond van het Verdrag tussen Nederland en België slechts een beperkt recht heeft om belasting te heffen over het dividend.

 

Volgens Rechtbank Zeeland-West-Brabant is het dividend op grond van artikel 10, tweede paragraaf van het Verdrag onderworpen aan belasting in Nederland. De rechtbank oordeelt verder dat de tekst van artikel 7.8 lid 6 Wet IB 2001 dermate duidelijk is dat deze, wat er ook zij van de strekking, niet voor een andere uitleg vatbaar is. Aan het oordeel doet derhalve niet af dat het dividend ook in België belastbaar is en dat het in Nederland slechts tegen een beperkt tarief belastbaar is.

 

Belanghebbende kan derhalve worden aangemerkt als een ‘kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel