Rechten van consumenten bij fusies en overnames

De minister van Financiën beantwoordt vragen over de rechten van consumenten bij fusies en overnames in de financiële sector.

Naar aanleiding van een Radar uitzending is gevraagd welke regels er gelden voor de overgang van verzekeringspolissen, bankrekeningen, deposito’s en dergelijke bij fusies, overnames en portefeuilleverkoop. Aanleiding is vooral geweest dat een aantal portefeuilles van dergelijke producten, direct of indirect in handen van buitenlandse private equity partijen is gekomen. De staatssecretaris wijst op de wettelijke waarborgen daarvan en vooral ook in de mogelijkheid om bij eenzijdige wijziging van de voorwaarden de verzekering mag opzeggen. Ook bij ongewenste portefeuille-overdracht is dat het geval.  Voor levensverzekeringen wordt gewezen op het feit dat het gaat om eenzijdige overeenkomsten.

 

De vragenstellers zijn er ogenschijnlijk vanzelfsprekend vooral op uit geweest om de kosten niet ten laste van de consument te laten komen en deze positie te beschermen. Op het eerste gezicht een nobel streven, maar feitelijk nogal hypocriet. Wat in het hele verhaal vergeten wordt, is dat ze vakkundig direct en indirect hebben meegeholpen de Nederlandse financiële sector te (laten) verzwakken en deze in plaats van overnamepartij overnameprooi is geworden.

De staatssecretaris vergeet bovendien dat verzekeringspolissen bij een slecht schadeverloop of als ze afhankelijk zijn van de gezondheid zeker niet zomaar over te sluiten zijn logischerwijs. Daarnaast hebben de polishouders vaak geen andere keuze dan het toch maar gewoon te slikken. Ook best zorgwekkend is dat Kamerleden zulke ongerichte open vragen stellen. Als ze eerst goed onderzoek hadden gedaan (goed googelen en de sites van de toezichthouders bezoeken levert al heel wat op) dan hadden ze al zelf de wettelijke plichten en rechten bij portefeuilleoverdracht kunnen weten bijvoorbeeld. Dan hoeven de ambtenaren van het ministerie van Financiën en de staatssecretaris zelf niet belast te worden met zulke algemene vragen.

Wellicht is een Wft-diplomaplicht ook hier best een goed idee voordat je vragen over de financiële sector mag stellen?