Rechtmatige doorgifte gegevens aan belastingdienst toch schadeplichtig

Het KiFiD oordeelt dat een Nederlandse bank terecht gegevens doorgeeft aan de belastingdienst, maar wel schadeplichtig is voor het geven van onvoldoende informatie hierover aan diens klant.

Onder andere banken en verzekeraars zijn verplicht om diverse gegevens door te geven aan de Nederlandse belastingdienst. Die wisselt op haar beurt deze gegevens weer uit met een buitenlandse belastingdienst. Daarop volgt een belastingaanslag door de buitenlandse belastingdienst. Daar wordt anders dan in Nederland het verschil tussen aan- en verkoopprijs belast met een soort van verkoopwinstbelasting. De belastingplichtige moet kosten maken om die aanslag te matigen. Het gaat om de doorgifte van de bruto verkoopopbrengsten van fondsen uit een portefeuille die om systeemredenen als rentebetalingen aan de Nederlandse belastingdienst zijn door gegeven. Het KiFiD vindt de renseignering aan de Nederlandse belastingdienst terecht, maar vindt ook dat de bank de consument had moeten informeren over de wijze van rapportering. Daardoor hadden een deel van de kosten voor de vermindering van de aanslag in het buitenland voorkomen kunnen worden.

Buitenlandsituaties vergen altijd de specifieke aandacht van een adviseur blijkt ook nu weer en dan moet die dus ook attent zijn op de wijze van doorgifte van gegevens. Wettelijk voorgeschreven renseigneringsverplichtingen houd je niet tegen, maar de manier waarop dat gebeurt door systeembeperkingen bijvoorbeeld kan later misverstanden opleveren die voorkomen kunnen worden.  Het KiFiD vindt dat een bank als professioneel dienstverlener dit moet voorzien en de klant moet informeren over de werkelijke aard en fiscale relevantie van de doorgegeven gegevens. De bank is nu schadeplichtig voor bijvoorbeeld adviseurskosten van de klant, omdat ze dit niet heeft gedaan.

 

Op zich een verdedigbare uitspraak. Wel zal een bank hierdoor geconfronteerd worden met een nog zwaardere administratieve belasting. Een klant in het buitenland levert nu al vaak paniek op bij financieel dienstverleners en dit helpt daar niet bij. Dit leidt er alleen maar toe dat de dienstverlening zo snel mogelijk gestaakt gaat worden als iemand de grens oversteekt.

 

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel