Rechtsgeldig Jordaans huwelijk?

Gerechtshof Amsterdam beoordeeld in hoger beroep of een rechtsgeldig huwelijk in Jordanië tot stand is gekomen, wat in Nederland zich leent voor erkenning of niet.

Twee personen hadden een affectieve relatie. Er is medio 2007 bij een notaris een samenlevingsovereenkomst gesloten. Die is weer ontbonden in 2011. Ze zijn in 2013 definitief uit elkaar gegaan.

De vrouwelijke partner start een procedure voor de uitwerking van de rechten en verplichtingen die uit de samenlevingsovereenkomst zouden voortvloeien. In die procedure stelt een partner op enig moment dat ze medio 2010 zijn getrouwd in Jordanië en ze dient daarvoor een verzoek tot echtscheiding in. Het gerechtshof onderzoekt of sprake is van een rechtsgeldig huwelijk. Volgens de vrouw is dat zo omdat ze een kind geadopteerd hebben in Jordanië en dat ze daarvoor getrouwd moesten zijn. Ze hebben in Jordanië voor een Islamitische rechtbank een huwelijk geregeld en dat staat ook vermeld in de registers daar.

De man ontkent het bestaan van het huwelijk en stelt onder meer dat handtekeningen zouden vervalst zijn en bovendien dat niet alle vormvereisten voldaan is. Het gerechtshof onderzoekt de stellingen. Tegenover de overlegde huwelijksverklaring door de vrouw, hoeft de man alleen het bewijsvermoeden te ontzenuwen. Er hoeft niet het bewijs van het tegendeel geleverd te worden. Een handtekening van een voogd van de vrouw met toestemmingsverlening ontbreekt. Ook is de man geen moslim en de vrouw wel en dan is een rechtsgeldig huwelijk niet mogelijk. De ingebrachte Moslimverklaring waaruit zou volgen dat de man moslim is, lijken te vervalst. Het verzoek om echtscheiding kan bij het ontbreken van een rechtsgeldig huwelijk niet toegewezen worden.