Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Rectificatie adviseren verbeterde premieregelingen

 

Op 4 maart 2019 gaf de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan dat financieel adviseurs vanaf 1 april 2019 over een Wft-diploma Pensioen moeten beschikken als zij een consument willen adviseren over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering uit zijn tweede pijler pensioen. 

 

Op 25 juni 2019 heeft de AFM in een rectificatie het volgende bepaald:

"Inmiddels is duidelijk dat deze berichtgeving niet correct is. Het Wft-diploma Pensioen is niet per 1 april 2019 verplicht. Dat heeft te maken met een technische omissie in de wijzigingswetgeving. Het ministerie van Financiën gaat de ontstane situatie repareren in het wijzigingsbesluit, beoogd wordt dat dit op 1 januari 2020 in werking treedt. Na inwerkingtreding moeten adviseurs die adviseren over de aankoop van een variabele of vaste pensioenuitkering, wel over het Wft-diploma Pensioen beschikken."

 

In het Wijzigingsbesluit financiële markten 2019 wordt aangegeven dat het om een herstel van een technische omissie gaat. Per 1 april 2019 is de definitie van “pensioen” in artikel 5 van het BGfo gewijzigd, met als doel de bevoegdheid om advies te geven over doorbeleggen bij afloop van een premieovereenkomst en een kapitaalovereenkomst bij de adviseur pensioen te leggen in plaats van bij de adviseur vermogen. Door nu “pensioen” als bedoeld in artikel 5 Bgfo uit te zonderen van de levensverzekeringen waarover de adviseur vermogen mag adviseren, wordt bewerkstelligd dat deze niet langer bevoegd is om te adviseren over doorbeleggen bij afloop van een premieovereenkomst en een kapitaalovereenkomst.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships