Regeldruk in het pensioendomein

image_pdf

Actal adviseert onder andere om over te gaan tot verplichte waardeoverdracht van pensioenen onder de afkoopgrens en tot het afboeken van zeer kleine aanspraken (enkele euro’s). Daarnaast pleit Actal voor verbreding van de mogelijkheden tot digitale informatieverspreiding en voor aanpassing van regelgeving waardoor uniformering van de gegevens uitvraag voor pensioenpremie en loonheffing mogelijk wordt.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel