Regeling compensatie transitievergoeding gepubliceerd

Op 28 mei 2018 werd conceptregeling compensatie transitievergoeding bij einde arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid aan de Tweede Kamer aangeboden.

Op 26 februari jl. is de definitieve versie als ‘Regeling compensatie transitievergoeding’ gepubliceerd.

De Wet compensatie transitievergoeding en de regeling compensatie transitievergoeding zien op de compensatie van de transitievergoeding die werkgevers vanaf 1 april 2020 kunnen aanvragen bij het UWV als zij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer ontslaan of hebben ontslagen vanaf 1 juli 2015.

 

In deze regeling staan de termijnen waarbinnen de compensatie bij het UWV moet worden aangevraagd en de termijn waarbinnen het UWV moet beslissen op een aanvraag. Uit de toelichting op de regeling blijkt ook welke informatie het UWV nodig heeft om tot een beoordeling van de compensatieaanvraag te komen.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel