Regeling tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen etc.

image_pdf

Op 30 december 2013 is de ‘Regeling tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en van enige overige uitvoeringsregelingen etc.’ in de staatscourant gepubliceerd (Stcrt. 36216). In deze regeling is een aantal wijzigingen opgenomen voor de jaarlijkse aanpassing van diverse uitvoeringsregelingen, waaronder de Uitvoeringsregeling IB 2001 (UR IB 2001).

Op grond de gepubliceerde regeling wordt artikel 10bis.1 UR IB 2001 (verdeling SEW en BEW bij meer dan een gerechtigde) vernummerd naar artikel 45g. Daarmee wordt de nummering in overeenstemming gebracht met de artikelnummering van de rest van de artikelen van de UR IB 2001.Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel