Regulier jaarloon bij toetsing ontslagvergoeding als RVU

Met de verhoging van de pensioenrichtleeftijd naar 65 jaar in 2005, kwam de zogenaamde Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), zoals VUT en prepensioen, te vervallen. Om te voorkomen dat via een omweg, een ontslagvergoeding in de vorm van een periodieke uitkering, toch een RVU kon worden gerealiseerd, werden aanvullende regels gesteld, waaronder een 55-jaar-toets en een 70%-toets.

Bij deze toetsing mogen de periodieke uitkeringen niet uitstijgen boven 100% respectievelijk 70% van het (laatstgenoten) reguliere jaarloon.

 

In Vraag & Antwoord 09-011 van 18 juli 2018 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) aangegeven wat precies onder “reguliere jaarloon” moet worden verstaan.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel