Rekenhulp Revisierente bij afloop lijfrenten in 2019 online!

De aangiftecampagne rond de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018 is op 1 maart 2019 van start gegaan. Samen met de online aangifte 2018 is de geactualiseerde Rekenhulp (applicatie) revisierente op de site van de Belastingdienst geplaatst.

 

Deze online applicatie kan een helpende hand bieden bij het doen van aangifte ter zake van een afkoop van een lijfrenteverzekering en een opname in 1 keer van het tegoed op lijfrentrekening (of van een lijfrentebeleggingsrecht).

 

De afkopende belastingplichtige zal dan inbeginsel revisierente zijn verschuldigd. Althans dat geldt in het algemeen voor ‘grote’ nieuw-regime-lijfrenten (globaal: gesloten in 1992 of erna). Er is géén revisierente verschuldigd bij afkoop van:

  • een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die onder de eerbiedigende werking van het oude fiscale regime van vóór 1992 valt en waarvoor na 2000 geen premies meer zijn afgetrokken;
  • een lijfrenteverzekering die vóór 1992 is afgesloten tegen een eenmalige premie (koopsom).

Als de afkoopwaarde van een nieuw-regime-lijfrente in 2018 € 4.351 (zogenoemde ‘kleine lijfrente’) of minder heeft bedragen, is de afkoper ook geen revisierente verschuldigd. En dat geldt ook bij afkoop van een nieuw-regime-lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid, mits de afkoopsom in 2018 niet meer dan € 40.644 heeft bedragen.

De verschuldigde revisierente bedraagt volgens de hoofdregel 20% van de (afkoop)waarde van de lijfrenteverzekering of het tegoed van de bancaire lijfrente. Als de lijfrente is afgekocht binnen 10 jaar na het afsluiten ervan, dan kan men gebruikmaken van de tegenbewijsregeling. Hierbij wordt de revisierente op een andere manier berekend. Daarbij wordt rekeninggehouden met de premieaftrek in de afgelopen jaren. Dit kan voor de belastingplichtige voordeliger zijn. Hoeveel revisierente er betaald moet worden kan worden berekend met de Rekenhulp Revisierente. Daarmee kunnen berekeningen worden gemaakt voor de afkoopjaren 2012 tot en met 2018. Voor iedere lijfrenteverzekering of lijfrentespaarrekening moet de rekenhulp apart worden ingevuld. Is de uitkomst volgens de tegenbewijsregeling minder dan 20% van de afkoopsom of het tegoed? Dan geldt die lagere uitkomst als revisierente. Dit bedrag moet dan vervolgens worden ingevuld in de aangifte inkomstenbelasting.

 

Klik voor meer informatie op: nadere info over revisierente.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel