Rekenkundig gemiddelde u-rendement 2019 negatief

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft het overzicht van de u-rendementen voor 2019 gepubliceerd. Het u-rendement voor december 2019 ontbrak nog. Dit u-rendement bedraagt -0,45%.
Uit het overzicht van de u-rendementen over 2019 laat zich een rekenkundig gemiddeld u-rendement van -0,107% berekenen. Dit percentage wordt gebruikt voor de ‘oprenting’ van ...