Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Rekenkundig gemiddelde u-rendement 2019 negatief

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft het overzicht van de u-rendementen voor 2019 gepubliceerd. Het u-rendement voor december 2019 ontbrak nog. Dit u-rendement bedraagt -0,45%.

Uit het overzicht van de u-rendementen over 2019 laat zich een rekenkundig gemiddeld u-rendement van -0,107% berekenen. Dit percentage wordt gebruikt voor de ‘oprenting’ van de Oudedagsverplichting (ODV) overeenkomstig artikel 12.3a Uitvoeringsregeling Loonbelasting 2011.

 

Dit impliceert dat de ‘oprenting’ van de ODV over 2020 moet plaatsvinden tegen een negatieve rente, met als gevolg dat de ODV afneemt en de ODV-uitkeringen lager worden.   

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships