Rentepercentages voor tegenbewijsregeling revisierente bij afkoop nieuw-regime-lijfrente

Op 2 januari 2016 is het geactualiseerde overzicht met heffings-/belastingrentepercentages op de Fiscale site Levensverzekeringen geplaatst.

Deze rentepercentages kunnen van pas komen ingeval de tegenbewijsregeling revisierente aan de orde is bij afkoop van een Brede Herwaarderings- of IB 2001-lijfrente (vergelijk artikel 30i, lid 3 Algemene wet inzake rijksbelastingen).

Naar verwachting zal januari-februari 2016 de geactualiseerde versie van de Rekenhulp Revisierente voor – afkopen in – 2015 beschikbaar worden gesteld op de website van de Belastingdienst.

Het rentepercentage-overzicht is direct te downloaden via de cijfers en overzichtenpagina van de Fiscale site Levensverzekeringen en tevens aan dit artikel gehecht.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel