Risicohouding DC-regelingen moet verbeteren

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft bij alle pensioenfondsen en PPI’s met een premieregeling een onderzoek gedaan naar de risicohouding. Uit dat onderzoek is gebleken dat slechts een klein deel voldoet aan de wettelijke eisen inzake de risicohouding.

De risicohouding vormt de basis voor het beleggingsbeleid. Hoe hoger het risico dat deelnemers willen en kunnen nemen, hoe risicovoller het beleggingsbeleid en hoe ruimer de risicohouding is. Is de risicohouding niet of verkeerd vastgesteld, dan impliceert dit dat er ten behoeve van de (groep) deelnemers of te veel of te weinig risico wordt genomen.

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat DNB bij de meeste pensioenuitvoerders de volgende belangrijke bevindingen (verbeterpunten) heeft:

  • de DB-risicohouding is niet per se gelijk aan de DC-risicohouding;
  • de DC-risicohouding wordt anders vastgelegd;
  • de voorkeuren van deelnemers (risicotolerantie en –draagvlak) dienen expliciet onderzocht te zijn;
  • als de risicohouding wordt vastgesteld op basis van een bestaande lifecycle, dan moet onderbouwd zijn dat dit vanuit de deelnemers de meest wenselijke optie is.

In een brief heeft DNB de pensioenuitvoerders over de uitkomsten geïnformeerd.