Ruimer basispakket zorgverzekering voor COVID-19 patiënten

Zorginstituut Nederland adviseert tijdelijk een ruimere vergoeding van paramedische herstelzorg voor patiënten met ernstige coronacomplicaties.

Het Zorginstituut wijst er op dat de vergoeding voor paramedische zorg voor COVID-19-patiënten uit de basisverzekering nu beperkt is. Geadviseerd wordt ondanks dat er nog geen medisch bewijs is voor de werking hiervan om de dekking daarvoor tijdelijk en onder voorwaarden te verruimen.

Het gaat dan om patiënten die ernstig ziek zijn geweest en langdurig last hebben van ernstige lichamelijke en cognitieve klachten als kortademigheid, conditieverlies, verzwakte spieren en problemen met het geheugen. De doorslaggevende overweging is de solidariteit nu dit niet alleen een individueel, maar ook een groot maatschappelijk probleem is.

De extra vergoedingen voor herstelzorg zouden voor een periode van zes maanden vanaf de indicatiestelling moeten gaan gelden. Ook zijn er extra aantallen behandelsessies en -uren aangegeven voor extra fysio-, oefentherapie en ergotherapiebehandelingen voor die periode.