Samenloop WW en prepensioen

image_pdf

Een al ingegaan prepensioen kan nadelige gevolgen hebben voor een WW-uitkering. Een werknemer heeft bij verschillende werkgevers pensioenen opgebouwd. Vanuit één van die oude dienstverbanden was een prepensioen tot uitkering gekomen. Het nieuwe dienstverband van de werknemer eindigde doordat sprake was van een tijdelijk contract. Bij de toekenning van de WW-uitkering werd het prepensioen betrokken in de vaststelling van hoogte van de WW-uitkering. Dit uiteraard tot ongenoegen van de werknemer, die hierdoor een lagere uitkering ontving. Na bezwaar en beroep bevestigde de rechtbank dit oordeel ten nadele van de werknemer. In de WW-wetgeving en het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten (AIB) is opgenomen dat alleen bij een eerdere prepensioenuitkering die voortvloeit uit dezelfde (laatste) werkkring geen korting op de WW-uitkering plaatsvindt.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel