Schade door onjuist uitgevoerde verkoopopdracht obligaties

Het Kifid heeft op 16 september 2019 uitspraak gedaan of een onjuist uitgevoerde verkoopopdracht van obligaties tot schade heeft geleid.

Belanghebbende heeft bij een vermogensbeheerder verschillende pensioenrekeningen op basis van beleggen. Hij heeft telefonisch verzocht om de obligaties van deze rekeningen te verkopen. Een medewerker heeft tijdens het telefonisch contact aangegeven dat dit geen probleem is en dat belanghebbende daarvoor een formulier kan invullen. Belanghebbende heeft, zoals besproken met de betreffende medewerker, op het formulier de (op dat moment) bekende waardes van zijn obligaties opgegeven en bovendien extra vermeld dat alleen die obligaties moesten worden verkocht.

 

Het verkoopverzoek is vervolgens niet goed uitgevoerd. Belanghebbende vordert daarom een schadevergoeding van € 1.420 voor het door hem geleden koersverlies.

 

Het Kifid oordeelt dat niet is komen vast te staan dat - wat belanghebbende stelt - in het (telefonisch) contact meerdere malen is aangegeven dat wat belanghebbende wilde mogelijk was en op welke wijze hij deze opdracht kon indienen. Het Kifid oordeelt verder dat de vermogensbeheerder, gezien het door belanghebbende aangepaste formulier, contact met belanghebbende had moeten opnemen met de vraag wat belanghebbende daarmee bedoelde. De vermogensbeheerder heeft erkend, dat zij dat heeft nagelaten.

Het Kifid concludeert derhalve dat beide partijen een verwijt valt te maken, zodat beiden een deel van de schade moeten dragen. De vordering wordt voor de helft toegewezen.