Schadebeperkingsplicht bij letselschade

Rechtbank Rotterdam oordeelt dat een letselschadeslachtoffer door in te stemmen met beëindiging van zijn dienstbetrekking zijn schadebeperkingsplicht niet schendt.

Bij de afwikkeling van inkomensschade van een slachtoffer op een Aansprakelijkheids-verzekering voor particulieren of voor bedrijven dan wel bijvoorbeeld een WA-autoverzekering heeft het slachtoffer een schadebeperkingsplicht.

In een uitspraak van Rechtbank Rotterdam beriep de aansprakelijkheidsverzekeraar hierop toen een slachtoffer instemde met het einde van zijn dienstverband. Hierdoor ontstond er geen loondoorbetalingsplicht van de werkgever, terwijl daar wel recht op zou bestaan. Het slachtoffer was werkzaam in het restaurant van zijn vader en broer.

De rechter vindt dat in dit geval niet verwacht kon worden van het slachtoffer om aan te dringen op de loondoorbetalingsplicht gelet op de familieband en de slechte financiële situatie van het familiebedrijf.