Schenkbelasting en verkrijgingsprijs aanmerkelijk belang

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de verkrijgingsprijs van een aanmerkelijk belang niet verhoogd worden met de bij de verkrijging betaalde schenkbelasting.

Een belastingplichtige is schenkt aandelenpakketten aan zijn kinderen. Bij deze schenking wordt er een fors bedrag aan schenkbelasting geheven. Een kind vindt dat die betaalde schenkbelasting de aanschafprijs van zijn aanmerkelijk belang pakket heeft verhoogd. Hierdoor hoeft de belastingplichtige later belasting te betalen. Volgens belastingplichtige is oude jurisprudentie waaruit volgt dat de schenkbelasting niet hoort bij de verkrijgingsprijs niet meer van toepassing is.

Ook betaalde overdrachtsbelasting hoort bijvoorbeeld tot de overdrachtsprijs. Rechtbank Gelderland vindt echter dat de oude jurisprudentie nog geldt. In de aanmerkelijk belangregeling wordt uitgegaan van het totaalwinstbegrip en dan horen directe belastingen als inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en schenkbelasting niet tot de bedrijfskosten of kosten van verwerving. De overdrachtsbelasting is een indirecte dan wel kostprijsverhogende belasting.

 

Tsja, fiscaal dogmatisch best verdedigbaar hoor. Duidelijk is echter wel dat de opstapeling van belastingheffingen gewoon vaak veel te zot is. Maar helaas wordt juist waar veel belasting wordt geheven een belastingplichtige vaak niet zo zielig gevonden dat die bescherming verdient.