schenking aan verzorgende vernietigt na misbruik van omstandigheden

Een erfgenaam stelt dat giften die X ontvangen heeft voor meer dan € 160.000 in korte tijd het gevolg zijn geweest van misbruik van omstandigheden gelet op de hoge leeftijd, slechte geestesgesteldheid, grote schenkingen in een korte periode, het nog maar kort kennen van de begiftigde en afhankelijkheidspositie in het zorgcentrum zoals het beheer van de bankpassen. De stel- en bewijslast dat geen sprake is van misbruik van omstandigheden rust dan op de begiftigde. De bijzondere bewijsregel uit het Burgerlijk Wetboek dat als  een schenker feiten stelt waaruit volgt dat de schenking door misbruik van omstandigheden tot stand is gekomen is van toepassing. De bewijslast van het tegendeel rust dan op de begiftigde. Dat geldt alleen niet als van de schenking een notariële akte is opgemaakt of als deze verdeling van de bewijslast in de gegeven omstandigheden in strijd met de eisen van redelijkheid en billijkheid zou zijn. Van dat laatste is geen sprake als de schenker niet meer kan getuigen, omdat deze inmiddels is overleden.

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel