Schenking Range Rover?

Gerechtshof Den Haag oordeelt of sprake is van schenking van een Range Rover van € 130.000 of het voldoen van een vergoedingsrecht op basis van de overeengekomen huwelijkse voorwaarden.

Een echtpaar is gehuwd onder huwelijkse voorwaarden. Er is een uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen en een finaal verrekenbeding bij overlijden. Er is een vergoedingsplicht afgesproken als sprake is van een vermogensverschuiving of verkrijging uit andermans vermogen er een nominale renteloze vordering ontstaat op de ander. Ten laste van het privévermogen van de vrouw wordt een Range Rover gekocht die op naam van de man staat en aan hem geleverd is. De vrouw wil het bedrag terug. De man zegt dat de auto dan wel het aankoopbedrag geschonken is.

Het gerechtshof vindt dat de man de gift beter moet bewijzen. Er is in ieder geval geen aangifte schenkbelasting gedaan. Het vergoedingsrecht van de vrouw wordt daarom door het gerechtshof vastgesteld. De man heeft ook nog gesteld dat hij veel meer kosten van de huishouding heeft betaald. De door de man verstrekte overzichten bieden echter het gerechtshof onvoldoende inzicht en daarom wijst het gerechtshof de vordering af.