Schrap verplichtstelling en stel pensioenplicht in voor iedereen

Schrap verplichtstelling en stel pensioenplicht in voor iedereen, op www.telegraaf.nl

De verplichtstelling houdt alle innovatie tegen. Vervang hem door een pensioenplicht!

In Nederland kennen we vooral de ‘grote’ verplichtstelling in pensioenland. Dat betekent dat zo’n 70% van alle werknemers verplicht moeten meedoen met een specifiek pensioenfonds. Bijvoorbeeld in de bouw, de metaal, maar ook de gezondheidszorg en natuurlijk de ambtenaren. Er zijn ruim 70 verplichte bedrijfstakpensioenfondsen.
Daarnaast zijn er nog zo’n 10 beroepspensioenfondsen, bijvoorbeeld voor de huis- en dierenartsen, medisch specialisten, fysiotherapeuten enzovoorts. Vooral dus ook in de ‘medische hoek’. Die verplichting geldt als je dát beroep uitoefent, ook als zelfstandige.
Goed instituut

Vroeger was een verplicht bedrijfstakpensioenfonds een goed instituut. Geen concurrentie op de arbeidsvoorwaarde pensioen én een (redelijk) goed pensioen. De meeste werknemers veranderden immers wel van bedrijf, maar bleven vaak in dezelfde bedrijfstak.

Nu is het wel zo dat de minister (van sociale zaken & werkgelegenheid) pas een pensioenregeling, al dan niet met een verplicht uitvoerend pensioenfonds, toestaat als er door de sociale partners, werkgevers & werknemers om gevraagd wordt.

Maar ja, u weet, de vakbonden (vertegenwoordigers werknemers) hebben nog maar zo’n 15% van alle werknemers als lid. En dat zijn gemiddeld genomen de ‘oudjes’ (50-plussers).

Werkgever wil lage kosten

En de werkgevers willen ‘best’ een verplichte pensioenregeling, maar dat mag natuurlijk niet te veel kosten (dus een matig pensioen en als het tegenzit wordt er niet bijbetaald) en ook daarbij geldt dat de individuele werkgever maar weinig invloed kan uitoefenen.

Een verplicht bedrijfstakpensioenfonds móet vervolgens op grond van de wet een doorsneepremie kennen, waarbij iedereen – jong/oud, man/vrouw, full-/parttimer, veel/weinig verdienden – evenveel premie betaald. Dat betekent kort door de bocht dat jongeren ouderen financieren.

As u dan ook nog weet dat er in elke branche, maar zeker ook de bouw, veel zzp’ers zijn, die dat voor hun 45e worden, juist als ze zouden gaan profiteren van die doorsneepremie. En daarna dus niet meer mee (mogen) doen.

Vernieuwing tergend langzaam

Dan moet de vraag wel zijn: zijn verplichte bedrijfstakpensioenfondsen nog wel van deze tijd? Het antwoord is nee. Dat is ook het probleem inmiddels. Zolang de verplichtstelling in stand blijft, met alle regeltjes en belangen, zal de vernieuwing in pensioenland tergend langzaam gaan.

De oplossing is makkelijk: een pensioenplicht voor iedereen – ook zzp’ers, al dan niet met opting-out mogelijkheden – en een vrije keus qua uitvoerder. Een betere dan de wettelijke verplichte regeling in een branche af te spreken door de sociale partners is dan ook nog een keer prima, mits een werknemer daar van kan afzien.

Tot slot, als bedrijfstakpensioenfondsen het dan zo goed doen, dan durven ze de ‘concurrentie’ toch ook wel aan?

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel