Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Second opinion blijft verzekerd recht

In 2013 heeft minister Schippers (VWS) in het televisieprogramma ‘Buitenhof’ een oproep gedaan aan partijen in de zorg en aan burgers. Ze vroeg hen om mee te denken over mogelijkheden om te besparen op de basisverzekering. Eén van de binnengekomen suggesties was een beperking van de aanspraak op een second opinion.

Naar aanleiding van de gedane suggestie heeft de Minister aan Zorginstituut Nederland de opdracht gegeven om te onderzoeken of de vergoeding voor een second opinion kan worden beperkt. Een second opinion is een beoordeling van een door een arts gestelde diagnose of voorgestelde behandeling. Het Zorginstituut heeft geadviseerd om de vergoeding voor een second opinion te handhaven zoals hij nu is. De Minister neemt dit advies over. Dit betekent dat er in de nabije toekomst geen verandering komt van de vergoeding van een second opinion.

Voor een vergoeding van een second opinion moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. Er moet een verwijzing zijn voor een second opinion door de behandelaar;
  2. De second opinion moet betrekking hebben op de geneeskundige zorg van de verzekerde zoals besproken met de eerste behandelaar;
  3. De verzekerde moet met de second opinion terugkeren naar de oorspronkelijke behandelaar; deze houdt de regie over de behandeling.

Een werknemer die twijfelt over het oordeel van een bedrijfsarts kan voortaan ook om een second opinion bij een onafhankelijke bedrijfsarts vragen. Dat schrijft minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 28 januari 2015 in een reactie op het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de toekomst van de arbeidsgerelateerde zorg. Dit staat uiteraard los van dekking onder de zorgverzekering, omdat het ziekte in relatie tot werknemerschap betreft.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships