Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Sector 3 terecht

X is terecht ingedeeld in sector 3 (bouwbedrijf).

X (bouwbedrijf) heeft de Belastingdienst verzocht haar indeling in sector 3 voor de premieheffing wX verricht werkzaamheden in sector 1 (agrarisch bedrijf) en sector 3 (bouw)werknemersverzekeringen te wijzigen in sector 1. De Belastingdienst heeft dat verzoek afgewezen, omdat 81% van de omzet is toe te rekenen aan civieltechnische grondwerkzaamheden. Aan deze verdeling heeft de Belastingdienst een circulaire van de voormalige Sociale Verzekeringsraad uit 1992 ten grondslag gelegd. De vraag is hoe de werkzaamheden van X moeten worden afgebakend.

Partijen zijn het erover eens dat, omdat de werknemers van X multifunctioneel worden ingezet, ervan kan worden uitgegaan dat de verhouding van de aan de verschillende sectoren toe te rekenen loonsommen gelijk is aan de verhouding van de aan die sectoren toe te rekenen omzetten. Volgens Hof Den Bosch (2 juni 2017, nr. 15/01128) heeft de circulaire geen juridische grondslag, zodat de daaraan ontleende criteria niet aan X kunnen worden tegengeworpen. De Hoge Raad (20 april 2018, nr. 17/03370) heeft de hofuitspraak gecasseerd en heeft de zaak verwezen naar Hof Arnhem-Leeuwarden (hierna: het hof). Het Hof overweegt dat uit het verwijzingsarrest volgt dat de in de circulaire opgenomen criteria bij de indeling in sectoren niet buiten beschouwing mogen blijven.

X stelt dat de criteria in de circulaire achterhaald zijn en niet meer passen bij de huidige werkelijkheid, zodat de criteria om deze reden niet als afbakeningscriteria kunnen worden toegepast. Het Hof is echter van oordeel dat de afbakeningscriteria zoals opgenomen in de circulaire niet zodanig gedateerd zijn dat deze hierom niet langer als zodanig zouden kunnen functioneren. Het Hof neemt deze afbakeningscriteria daarom als uitgangspunt bij de beoordeling of de werkzaamheden van X behoren tot civieltechnische werkzaamheden, sector 3 (bouwbedrijf), dan wel tot cultuurtechnische werkzaamheden, sector 1 (agrarisch bedrijf). Dat voor de werkingssfeeronderzoeken voor cao’s en bedrijfspensioenfondsen nieuwe afbakeningscriteria zijn afgesproken, is volgens het Hof niet van belang voor de sectorindeling werknemersverzekeringen. Het Hof is van oordeel dat X, gelet op de afbakeningscriteria van de circulaire, het grootste deel van haar omzet behaalt met civieltechnische werkzaamheden zodat de Belastingdienst X terecht in sector 3 (bouwbedrijf) heeft ingedeeld (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 mei 2019, nr. 18/00417).

 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships