Sectorindeling aannemersbedrijf op het gebied van tuinen e.d.

image_pdf

X exploiteert een aannemersbedrijf op het gebied van tuinen, bestratingwerkzaamheden, grondwerkzaamheden en rioleringen en holdingactiviteiten. Het aanleggen en onderhoud van tuinen is seizoengebonden en vindt doorgaans plaats tussen april en september. De Belastingdienst heeft X ingedeeld in sector 3, Bouwbedrijf. X stelt dat het bedrijf in sector 1, Agrarisch bedrijf en niet in sector 3, Bouwbedrijf moet worden ingedeeld. Hof Den Haag oordeelt dat X moet worden ingedeeld in sector 1, Agrarisch bedrijf. Vast staat dat de werkzaamheden waarvoor X loon betaalt waarover hij in de hoedanigheid van werkgever premie verschuldigd is, hoofdzakelijk bestaan uit het voor derden aanleggen en/of onderhouden van tuinen een met de daartoe behorende bestrating en terrassen. Deze werkzaamheden zijn aan te merken als werkzaamheden verricht in het kader van het hoveniersbedrijf, hetgeen een indeling in sector 1 Agrarisch bedrijf rechtvaardigt, aldus het Hof.


Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel