Sectorindeling Wfsv; grondbedrijf ingedeeld in sector 1 (agrarisch bedrijf)

image_pdf

X (bv) verricht de volgende werkzaamheden: Aannemersbedrijf voor grond-, water en wegenbouw, groothandel in landbouwwerktuigen en grondverzetmachines, verhuur van grondverzetmachines, groothandel in zand en grind, slopen van gebouwen en installaties, uitvoeren van bodem saneringswerkzaamheden, recyclen van bouw- en afvalstoffen, uitlenen/verhuren van arbeidskrachten aan andere ondernemingen. Voor de sectorindeling premieheffing werknemersverzekeringen in het kader van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voor het jaar 2014, heeft de Belastingdienst X ingedeeld in sector 3 (bouwbedrijf) en het hiertegen gemaakte bezwaar afgewezen. X is echter van mening dat zij dient te worden ingedeeld in sector 1 (agrarisch bedrijf) en heeft beroep ingesteld bij Hof Den Bosch. Het Hof oordeelt dat de Belastingdienst het bezwaar ten onrechte heeft afgewezen. Aangezien in het door X overgelegde rapport de verrichte werkzaamheden concreet worden beschreven en beoordeeld en gesteld noch gebleken is dat hierbij een onjuist onderscheid wordt gemaakt tussen de werkingssfeer van sector 3 en sector 1, is het Hof van oordeel dat X met ingang van 1 januari 2014 voor de premieheffing werknemersverzekeringen in het kader van de Wfsv moet worden ingedeeld in sector 1 (Agrarisch bedrijf).

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel