SER-advies Pensioen

image_pdf

De variant ‘persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling’ komt als interessant naar voren. De uitwerking van een aantal elementen is echter nog onbekend. De SER zal het initiatief nemen deze variant de komende tijd nader te onderzoeken. In deze variant maken sociale partners in het arbeidsvoorwaardenoverleg afspraken over de in te leggen premie en kunnen ze bepalen welke risico’s collectief worden gedeeld. De systematiek van doorsneepremie  wordt in deze variant losgelaten.

Volgens het Verbond van Verzekeraars is een toekomstig pensioenstelsel waarin deelnemers een ‘persoonlijk pensioenvermogen’ opbouwen, maar wel collectief verzekeringsrisico’s delen en gezamenlijk beleggen, is zeer kansrijk

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel