(Slot)begunstiging bij ‘gouden handdruk’ stamrecht

image_pdf

Tot 2014 konden ontslagvergoedingen fiscaal gefacilieerd worden omgezet in een ‘gouden handdruk’ stamrecht. Met andere woorden, de ontslagvergoeding kon, zonder belastingheffing, worden herrekend naar een periodieke uitkering. Deze uitkeringen moeten uiterlijk ingaan bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of bij overlijden en toekomen aan de (ex-) werknemer, diens (ex-)partner en/of (pleeg)kinderen tot 30 jaar.

Het is echter niet mogelijk dat het recht op de uitkeringen kan toekomen aan personen die niet tot bovengenoemde de kring van gerechtigden behoren, zoals de erfgenamen.

Een alleenstaande werknemer zonder kinderen kan het stamrecht later, als hij alsnog een partner of kinderen krijgt, het stamrecht omzetten in een stamrecht waarbij de partner en/of de kinderen als begunstigden worden opgenomen.

Ook is het mogelijk dat, als de gerechtigde tot een ingagaan bancair stamrecht overlijdt en het recht op de periodieke uitkeringen niet over kan gaan op de overige gerechtigden, het tegoed van de stamrechtspaarrekening dan wel het stamrechtbeleggingsrecht toekomt aan de erfgenamen als loon uit vroegere dienstbetrekking.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel