Soap Wet Uitfasering pensioen in eigen beheer, deel 2

Nadat op de Telegraaf vandaag een artikel verscheen, geïnitieerd door Theo Gommer, heeft Staatssecretaris Wiebes de stemming in de Eerste Kamer tegengehouden. Hij wil eerst nader onderzoeken wat de consequenties zijn van de mogelijkheid om de extra lasten van toekomstige indexaties ineens en direct ten laste van de winst te kunnen brengen.

Hoe en wanneer het nu verder gaat is de vraag. Wel duidelijk is dat inwerkingtreding per 1 januari 2017 niet meer haalbaar is. Of en hoe een eventueel terugwerkende kracht ingevuld gaat worden is ook de vraag.

De oplossing voor het hele issue zal nog niet makkelijk zijn, nu met het uitstel bevestigd wordt dát de huidige wetgeving (IB’01 en Vpb’69) het nemen van deze last toestaat.

Na een eerste uitstel tot 1 april 2017 ligt een verder uitstel, met ongewisse invulling,  in het verschiet. Wordt vervolgd!

Zie verder bijgevoegd de brief van Wiebes aan de Eerste Kamer en het vervolgartikel in de Telegraaf.

 

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel