Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Socialezekerheidscijfers per 1 juli 2019 gepubliceerd

Het ministerie van SZW heeft de Uitkeringsbedragen per 1 juli 2019 gepubliceerd.

Zoals gebruikelijk worden per 1 juli 2019 de uitkeringsbedragen uit hoofde van de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Nabestaandenwet (Anw), de Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), de Werkloosheidswet (WW), de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW) aangepast.

 

Deze aanpassing vloeit voort uit de koppeling van deze uitkeringen aan het wettelijk minimumloon, dat per 1 juli a.s. stijgt van € 1.615,80 naar € 1.635, 60 bruto per maand.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships