Staatsgarantie leverancierskredieten

Het Verbond van Verzekeraars is verheugd dat de Europese Commissie de garantieregeling voor de herverzekering van leverancierskredieten door de Nederlandse staat heeft goedgekeurd. 

De Nederlandse Staat heeft een garantieregeling in het leven geroepen voor de herverzekering van leverancierskredieten. De Europese Commissie moest deze regeling goedkeuren nu het immers een vorm van staatssteun is en die kan verbonden zijn op grond van EU-staatssteunregels. Hierdoor kunnen kredietverzekeraars die op de Nederlandse markt actief er via de Nederlandse regeling voor dat kredietverzekering voor alle bedrijven beschikbaar blijft. Dat zorgt er voor dat kopers van goederen of diensten daardoor niet vooraf hoeven te betalen hiervoor. In een Kamerbrief zal de regering bekend maken hoe de regeling er precies zal uitzien.