Staken mag niet tot lagere WW uitkering leiden

Werknemers, werkzaam bij een vangrailproducent, die het productieproces wilden verplaatsen, hebben gestaakt om dit te voorkomen. Over de stakingsdagen hebben zij geen loon ontvangen, maar wel een uitkering uit de stakingskas. Het productieproces is toch verplaatst met als gevolg dat de werknemers werkloos zijn geworden. Bij de vaststelling van het dagloon, dat bepalend is voor de hoogte van de WW-uitkering, zijn de stakingsdagen meegeteld als loondagen zonder daar vervangend loon tegenover te stellen bij de berekening van het dagloon. Daardoor is het dagloon van werknemers lager vastgesteld met als gevolg dat zij minder WW-uitkering ontvingen. Volgens de Centrale Raad van Beroep kan het feit dat het gebruik maken van het stakingsrecht tot gevolg kan hebben dat de WW-uitkering lager uitvalt, werknemers weerhouden deel te nemen aan een staking. Werknemers worden aldus (indirect) beperkt in hun stakingsrecht. De CRvB oordeelt op 5 april 2017 deze handelwijze in strijd met het stakingsrecht dat werknemers hebben op grond van het Europees Sociaal Handvest. Het UW moet op grond van deze uitspraak het dagloon opnieuw vaststellen, rekeninghoudend met de nieuwe berekeningsmethode van het per 1 september 2017 aan te passen Dagloonbesluit.

Ellen van Waaijen
Over Ellen

Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, [...]

Bekijk profiel