Stamrechtvrijstelling bij omzetting eenmalige ontslagvergoeding in stamrecht

image_pdf

Wanneer een werknemer vóór zijn ontslag een ontslagvergoeding in de vorm van een eenmalige uitkering met zijn werkgever is overeengekomen, rijst de vraag of hij als nog kan kiezen voor een stamrecht. Uit een uitspraak van de Hoge Raad (11-11-2011) blijkt dat de werknemer op deze eerder gemaakte keuze kan terugkomen. Voorwaarde is wel dat de keuze voor een stamrecht binnen een redelijke termijn (6 maanden) moet plaatsvinden en dat de uitkering in de tussentijd niet binnen de beschikkingsmacht van de werknemer is gekomen.

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel