Stand van zaken aanpassing box 3

De staatssecretaris van Financiën stuurt de Tweede Kamer een brief over de stand van zaken rondom de aanpassing van box 3.

Verrassend deelt de staatssecretaris van Financiën de Tweede Kamer dat de medio september 2020 voorgestelde aanpassing van box 3 met onderscheid naar spaargeld en beleggingen niet wordt doorgevoerd. De effecten van dat voorstel zijn nader onderzocht en er zijn reacties uit de samenleving gekomen. Het voorstel zou wel de belangen van spaarders dienen, maar andere groepen belastingplichtigen onevenredig benadelen.

Gedacht wordt nu aan andere oplossingen zoals een progressief tarief, een vermogensbelasting of het belasten van het reële rendement. Voor spaarders zal er nog wel een extra tegemoetkoming op Prinsjesdag 2020 gepubliceerd worden.