Stand van zaken financiële positie pensioenfondsen

Uit die cijfers, die door de pensioenfondsen zelf aan DNB zijn verstrekt, blijkt dat het vermogen van de Nederlandse pensioenfondsen met € 46 miljard is afgenomen naar € 1.328 miljard. Tegelijkertijd namen de verplichtingen met € 40 miljard toe.

Oorzaak was de flinke koersdaling op de aandelenmarkten en de dalende rentes.

Vrijwel alle pensioenfondsen zagen daardoor hun financiële positie in het laatste kwartaal van 2018 achteruitgaan. De (gemiddelde) dekkingsgraad daalde met 7%-punt gedaald naar 103,3%.

 

De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de laatste twaalf maanddekkingsgraden, die de maatstaf voor eventuele afstempeling van de pensioenen vormt, daalde voor de sector als geheel met 0,6%-punt naar 108,4%. De vereiste minimum beleidsdekkingsgraad bedraagt 104,2%. Dit geeft een ietwat vertekend beeld, omdat het merendeel van de deelnemers pensioenaanspraken heeft bij een fonds met een aanzienlijk lagere beleidsdekkingsgraad. Het gaat hierbij om 3,5 miljoen actieve – en 4,9 miljoen gewezen deelnemers en 2 miljoen pensioengerechtigden, die eind 2018 waren aangesloten bij een pensioenfonds waarvan de dekkingsgraad onder het wettelijk minimum lag.

Deze aantallen komen overeen met 63%, 50% respectievelijk 59% van alle actieve deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel