Stand van zaken wijziging Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Op 2 oktober 2018 heeft minister Koolmees van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal pensioenonderwerpen. Een van die onderwerpen is de stand van zaken betreffende de wijziging van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS).

De minister geeft aan dat op dit moment hard wordt gewerkt aan de uitwerking van de voorgestelde wijzigingen. Door middel van intensief overleg met pensioenkoepels Pensioenfederatie en ...