STAR aanbevelingen verhoging arbeidsparticipatie arbeidsongeschikten

De Stichting van de Arbeid  presenteerde in een adviesrapport Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen tien concrete voorstsellen om de arbeidsparticipatie van arbeidsongeschikten te verbeteren.

Eind 2018 had minister Koolmees gevraagd aan de Stichting van de Arbeid om te onderzoeken hoe de arbeidsmarktparticipatie van arbeidsongeschikten verbeterd kan worden. Daarvoor zijn anderhalf jaar gespreken gevoerd met ervaringsdeskundigen, specialisten en betrokken organisaties. Aanbevelingen zijn bijvoorbeeld beter maatwerk en een betere beoordelingssystematiek nu mensen volgens het huidige systeem in aanmerking komen voor functies die nauwelijks beschikbaar zijn voor ze. Ook scholing en meer ondersteuning voor de groep minder dan 35% arbeidsongeschikten bijvoorbeeld zijn onderdelen van het advies.