Starterslening wijzigt

De fiscale behandeling van Startersleningen in hun huidige vorm verandert op 1 januari 2017. De uitzondering dat een Starterslening wordt aangemerkt als eigenwoningschuld, terwijl er geen aflossingsverplichting is, vervalt. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) past daarom de Starterslening aan vanaf 1 januari 2017.
De Starterslening is bedoeld om starters met een iets te laag inkomen toch in staat te stellen een woning te kopen. Voor Startersleningen die worden verstrekt tot en met 2016 geldt dat er in ...