Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Starterslening wijzigt

De fiscale behandeling van Startersleningen in hun huidige vorm verandert op 1 januari 2017. De uitzondering dat een Starterslening wordt aangemerkt als eigenwoningschuld, terwijl er geen aflossingsverplichting is, vervalt. De Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) past daarom de Starterslening aan vanaf 1 januari 2017.

De Starterslening is bedoeld om starters met een iets te laag inkomen toch in staat te stellen een woning te kopen. Voor Startersleningen die worden verstrekt tot en met 2016 geldt dat er in elk geval de eerste drie jaar geen rente en aflossing hoeft te worden betaald. Vanaf 2017 is deze kredietvorm echter niet meer in het belang van de klant, omdat de Starterslening dan niet als eigenwoningschuld aangemerkt kan worden. 

Wijziging
Om dat probleem te ondervangen wordt de Starterslening aangepast. Daarbij moet de Starterslening nog wel in het voordeel van de klant zijn. SVn meent dit te realiseren door de Starterslening op te splitsen:

 • Er komt een Starterslening (het verschil tussen de prijs van de woning en de ‘gewone’ hypothecaire lening bij de bank). Die lijkt erg op de huidige Starterslening, maar kent dus een aflossingsverplichting vanaf 2017. Er hoeft de eerste drie jaar geen rente te worden betaald over de Starterslening.
 • De Starterslening wordt deels omgezet in een Combinatielening. Uit de Starterslening worden de aflossingen betaald en die aflossingen vormen de Combinatielening. De Combinatielening valt in box 3. Dit deel van de lening is immers niet gebruikt voor aanschaf van de woning. De rente hierover is dus niet aftrekbaar. Er wordt ook over de Combinatielening geen rente in rekening gebracht bij de klant.

De Starterslening blijft, net als in de huidige vorm, vallen binnen de borgstelling van de NHG-lening. Dat geldt niet voor de Combinatielening. Als er een verliesdeclaratie wordt ingediend bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (uitvoerder van NHG),  komt de Combinatielening voor rekening van de SVn.

Voorbeeld nieuwe Starterslening
Een starter kan in 2017 op basis van zijn inkomen, bij de bank, maximaal € 140.000 lenen. Hij heeft voor de aanschaf van een woning echter € 155.000 nodig. Hij komt in aanmerking voor een Starterslening van € 15.000. Voor die Starterslening geldt nu de extra voorwaarde dat er wordt afgelost. Dit wordt gerealiseerd door de Starterslening elke maand voor een deel om te zetten naar de Combinatielening.

De rente op de Starterslening bedraagt 3%. De eerste maand wordt een bedrag van € 25,74 afgelost. De 36ste maand bedraagt de aflossing € 28,09. Er zijn dan drie jaren voorbij. Er is in totaal € 968,38 afgelost. De schuld bij de bank (van oorspronkelijk € 140.000) is na drie jaar door annuïtaire aflossingen gedaald tot € 129.149 (uitgaand van een rente van 1,8% op dit deel van de lening). De Starterslening bedraagt nog steeds € 15.000, maar is inmiddels opgesplitst in twee delen:  

 • een lening van € 968,38 in box 3 (de Combinatielening ter hoogte van de som van alle aflossingen).
 • een lening van € 14.031,62 in box 1 (de Starterslening zelf, waarop is afgelost).

   Na deze drie jaar wordt de hertoets uitgevoerd, waaruit moet blijken of de klant de maandlast zelf kan betalen.

   Inwerkingtreding
   Hoewel de nieuwe Starterslening met aflossingsplicht pas in 2017 ingaat, worden aanvragen die vanaf 30 september 2016 bij SVn binnenkomen afgehandeld volgens de gewijzigde Starterslening.

   Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

   Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

   Meer premium artikelen lezen?
   Word dan Member!

   Bekijk de Memberships