Status fusie bedrijfstakpensioenfondsen

image_pdf

De ministerraad heeft op 7 juli 2017 ingestemd met een voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om fusies tussen verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen te vergemakkelijken. De fondsen krijgen de ruimte om hun pensioenvermogen na een fusie tijdelijk gescheiden te houden, hetgeen nu niet is toegestaan.

Door te fuseren kunnen bedrijfstakpensioenfondsen schaalvoordelen boeken en zodoende hun uitvoeringkosten verlagen, resulterend in een beter pensioen voor de deelnemers.

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen kunnen niet fuseren als de dekkingsgraden van de fondsen ten tijde van de fusie te veel verschillen. Daarom wordt de mogelijkheid geboden om alvast te fuseren met tijdelijk financieel afgescheiden vermogens. Vervolgens kunnen de dekkingsgraden, onder bepaalde randvoorwaarden ter bescherming van de deelnemers, geleidelijk naar elkaar toegroeien

Een wetsvoorstel dat dit mogelijk maakt is na instemming van de ministerraad voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar gemaakt bij indiening bij de Tweede Kamer.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel