Steeds meer ondernemers sparen voor pensioen

Uit de Zelfstandigen Enquête Arbeid (ZEA), een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid van zelfstandig ondernemers in Nederland, komt naar voren dat steeds meer zzp’ers een pensioenvoorziening hebben getroffen.

Het onderzoek is uitgevoerd door het CBS en TNO in opdracht van het ministerie van SZW. Sinds 2017 worden zelfstandig ondernemers gevraagd naar hun pensioenvoorziening. In 2017 bouwde 37% van de ondernemers pensioen op door te sparen of te beleggen. In 2019 is dat aandeel gestegen naar 43%. Ook blijkt dat ondernemers die hun financiële situatie als goed of zeer goed ervaren sparen of beleggen het meest voor pensioen.

 

De meeste zzp’ers (82%) hebben een pensioenvoorziening. Ook hier geldt dat naarmate de financiële situatie van het bedrijf er beter uitziet, vaker voorzieningen worden getroffen, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

 

Beoordeling financiële situatie

Wel pensioenvoorziening

Geen pensioenvoorziening

Slecht

68,0

32,0

Matig

67,7

32,3

Redelijk

79,1

20,9

Goed

86,7

13,3

Zeer goed

94,0

6,0

Bron: CBS, TNO